Piatok, 10. decembra

Piatok, 10. decembra
10. decembra 2021 andreas
Odpusť blížnemu svojmu, ak ti uškodil: lebo aj tebe odpustia viny, ak o to budeš prosiť. (Sir 28,2-7)