Streda, 1. decembra

Streda, 1. decembra
1. decembra 2021 andreas
Ako napísal Prorok Izaiáš: „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky,“ Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. (Mk 1,1-8)