Dobré srdce – Good heart organizuje opäť zbierku Daruj štedrú večeru

Dobré srdce – Good heart organizuje opäť zbierku Daruj štedrú večeru
1. decembra 2021 andreas
„Pomôžte pomáhať tým najzraniteľnejším a darujte štedrú večeru rodinám, osamelým mamičkám a ich deťom. Vaše 4 € nasýtia na Vianoce jedného člena rodiny. Prispieť môžete na webovej stránke www.ozdobresrdce.sk kliknutím na tlačidlo Daruj štedrú večeru alebo na účet SK58 8330 0000 0020 0164 5168,“ avizuje Adriana Čurajová.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/