Streda, 24. novembra

Streda, 24. novembra
24. novembra 2021 andreas
Ježiš povedal: “Nezhromažďujte si poklady na zemi, ale zhromažďujte si pre seba poklady v nebi. Lebo kdekoľvek je váš poklad, tam bude aj vaše srdce.” (Mt 6,19-21)