Adventné obdobie – pripravujeme sa na slávenie vianočných sviatkov

Adventné obdobie – pripravujeme sa na slávenie vianočných sviatkov
24. novembra 2021 andreas
Prvou adventnou nedeľou sa pre kresťanov začína obdobie adventu, prípravy na slávenie narodenie Ježiša. Slovo advent pochádza z latinského adventus a znamená príchod. Symbolom adventného obdobia, ktoré trvá štyri týždne, je adventný veniec so štyrmi sviecami – tie sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/