V Košiciach bolo synodálne stretnutie na tému Spoločníci na ceste

V Košiciach bolo synodálne stretnutie na tému Spoločníci na ceste
23. novembra 2021 andreas
Po úvodnej modlitbe za synodu s Mons. Markom Forgáčom, koordinátor Peter Sýkora pripomenul  odpoveď na otázku synodality a poukázal na kľúčové slová synodálneho procesu – spoločenstvo, spoluúčasť a misia. Metóda synody je založená  na duchovnom procese a začal prvú tému s názvom Spoločníci na ceste. 

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/