Nedeľa, 21. novembra

Nedeľa, 21. novembra
21. novembra 2021 andreas
Ježiš odpovedal Pilátovi: “Pre toto som sa narodil a kvôli tomu som prišiel na svet: Priniesť svedectvo o pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas.” (Jn 18,33-37)