Predseda KBS k 17. novembru: Vážime si slobodu a chceme jej byť hodni?

Predseda KBS k 17. novembru: Vážime si slobodu a chceme jej byť hodni?
17. novembra 2021 andreas
Na Deň boja za slobodu a demokraciu pripravil bratislavský arcibiskup metropolita, predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský stanovisko, ktoré prinášame v plnom znení.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/