V Ladcoch sa uskutočnila posledná rozlúčka s Ladislavom Vrábelom

V Ladcoch sa uskutočnila posledná rozlúčka s Ladislavom Vrábelom
16. novembra 2021 andreas
V Ladcoch sa 15. novembra 2021 uskutočnila posledná rozlúčka s Ladislavom Vrábelom, bývalým kňazom Nitrianskej diecézy a bývalým väzenským vikárom Ordinariátu OS a OZ SR, ktorý zomrel tak ako celý život slúžil, v kruhu núdznych, v sociálnom zariadení Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach v Spišskej diecéze.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/