PRIAMY PRENOS SVÄTEJ OMŠE Z TRNAVSKEJ NOVÉNY. Utorok 16. 11. 2021

PRIAMY PRENOS SVÄTEJ OMŠE Z TRNAVSKEJ NOVÉNY. Utorok 16. 11. 2021
16. novembra 2021 andreas

600.výročie posvätenia chrámu Baziliky sv. Mikuláša
Téma: Svätý Jozef – ochranca a hlava Svätej rodiny
Kazateľ: arcibiskup Cyril Vasiľ, SJ, košický eparchiálny biskup