Sobota, 13. novembra

Sobota, 13. novembra
13. novembra 2021 andreas
Z knihy proroka Izaiáša: Nebudú zle robiť a ani škodiť, veď zem je plná poznania Pána, ako je more pokryté vodami. (Iz 11,1-9)