Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove je v novom šate

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove je v novom šate
12. novembra 2021 andreas
Svetlo sveta uzrelo 8. novembra nové logo Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove. Škola ho uviedla do života spolu s novou facebookovou stránkou Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove (@cgymtv), na ktorej môžete nájsť všetky aktuálne informácie o živote najstaršieho gréckokatolíckeho gymnázia na Slovensku. Zámerom nového loga je moderným spôsobom vyjadriť posolstvo a charakter školy. Jeho autorom je grafik Matej Hlavatý.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/