Pred 85 rokmi otvorili prvý akademický rok Bohosloveckej fakulty UK

Pred 85 rokmi otvorili prvý akademický rok Bohosloveckej fakulty UK
5. novembra 2021 andreas
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (RKCMBF UK) si pripomína 85. výročie svojho vzniku. Slávnostné otvorenie prvého akademického roka bohosloveckej fakulty sa uskutočnilo 4. novembra 1936 v Dóme sv. Martina.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/