Veni Sancte v pápežskom kolégiu, blíži sa 40. výročie návštevy sv. Jána Pavla II.

Veni Sancte v pápežskom kolégiu, blíži sa 40. výročie návštevy sv. Jána Pavla II.
29. októbra 2021 andreas
Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda v Ríme vstúpilo do nového akademického roka eucharistickou slávnosťou so vzývaním Ducha Svätého „Veni Sancte Spiritus“ v stredu 27. októbra. V komunite kolégia je tento rok 13 kňazov-študentov zo šiestich slovenských diecéz: Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Spiš, Rožňava a Košice, ktorí študujú na rozličných pápežských univerzitách.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/