Nedeľa, 24. októbra

Nedeľa, 24. októbra
24. októbra 2021 andreas
Ježiš sa opýtal slepého muža: “Čo chceš, aby som ti urobil?” Slepec mu odpovedal: “Daj, aby som videl!” A Ježiš mu povedal: “Choď, tvoja viera ťa uzdravila!” A hneď videl a šiel za ním po ceste. (Mk 10,46-52)