Kontaktné osoby synodálneho procesu za Slovensko sa stretli online

Kontaktné osoby synodálneho procesu za Slovensko sa stretli online
20. októbra 2021 andreas
Sekretariát Konferencie biskupov Slovenska pripravil online stretnutie kontaktných osôb pre synodálny proces zo všetkých slovenských diecéz a eparchií ako aj z Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/