Opátsky chrám v Jasove hostil Púť nemecky hovoriacich veriacich

Opátsky chrám v Jasove hostil Púť nemecky hovoriacich veriacich
18. októbra 2021 andreas
Od nepamäti je okolie Jasova osídlené obyvateľmi, ktorých materinským jazykom je jazyk nemecký. Dodnes sa v niektorých mestách a obciach udržiava tradícia slávenia svňätých omší aj v nemeckom jazyku. Túto skupinu veriacich jasovskí premonštráti pozvali osláviť Jubileum Rádu premonštrátov v jazyku, ktorý im je vlastný.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/