Nedeľa, 17. októbra

Nedeľa, 17. októbra
17. októbra 2021 andreas
Ježiš povedal: Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých. (Mk 10,35-45)