Sčítanie ľudí bez domova v Nitre krokom k projektu Bývanie ako prvé

Sčítanie ľudí bez domova v Nitre krokom k projektu Bývanie ako prvé
15. októbra 2021 andreas
Zachytiť všetkých ľudí bez domova v Nitre, zaregistrovať ich a vytvoriť databázu tých, ktorí prejavia o bývanie záujem, je cieľom Registračného týždňa, ktorý sa začne v pondelok. Ako uviedla Mirela Lukáčová Rosinská, koordinátorka projektu Bývanie ako prvé, v prvej fáze Registračného týždňa ide o komplexné sčítanie ľudí bez domova.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/