Hospic zorganizoval 12. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

Hospic zorganizoval 12. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
12. októbra 2021 andreas
Témy, ktoré na nej zazneli, zjednocovala ústredná myšlienka – Hospic – moderné zdravotnícke zariadenie 21. storočia. Účastníkov podujatia pozdravil aj košický arcibiskup a metropolita Berbard Bober. V programe vystúpili odborníci z oblasti zdravotníctva, ošetrovateľstva sociálnej práce, bioetiky a teológie a iní.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/