Kňazská rekolekcia s poďakovaním za dar kňazstva a jubileum kňaza

Kňazská rekolekcia s poďakovaním za dar kňazstva a jubileum kňaza
8. októbra 2021 andreas
Vo farnosti Tesárske Mlyňany sa na sviatok Ružencovej Panny Márie 7. októbra 2021 konala kňazská rekolekcia zlatomoraveckého dekanátu. Pri tejto príležitosti miestny farár Karol Koníček poďakoval za dar kňazstva a životné jubileum 60 rokov. Vo farskom kostole Zvestovania Pána sa rekolekcia začala poklonou.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/