5. október: spomienka blahoslaveného Františka Xavera Seelosa

5. október: spomienka blahoslaveného Františka Xavera Seelosa
5. októbra 2021 andreas

Rodina redemptoristov si 5. októbra pripomína ďalšieho svätého Božieho muža, blahoslaveného Františka Xavera Seelosa CSsR. Narodil sa 11. januára 1819 vo Füssene v bavorskom Nemecku a v ten istý deň bol aj pokrstený. Po ukončení štúdia filozofie v roku 1842 vstúpil do diecézneho seminára, pretože mal veľkú túžbu stať sa kňazom.

Po tom, čo spoznal prácu misionárov redemptoristov, zameraných na evanjelizáciu tých najopustenejších, rozhodol sa stať sa rehoľníkom a slúžiť nemecky hovoriacim prisťahovalcom v USA. Kongregácia ho prijala 22. novembra 1842 a on sa preplavil z Francúzska do New Yorku. Za kňaza bol vysvätený v kostole redemptoristov sv. Jakuba v Baltimore (Maryland, USA). Po vysviacke pôsobil deväť rokov vo farnosti sv. Filomény v Pittsburghu (Pensylvánia), najskôr ako kaplán u sv. Jána Neumanna, predstaveného rehoľnej komunity, neskôr sám ako predstavený a posledné tri roky ako farár. Počas tejto doby bol aj redemptoristickým novicmajstrom. S Neumannom sa venoval aj šíreniu misií.

Verný redemptoristickej charizme praktizoval jednoduchý životný štýl a jednoduchý spôsob vyjadrovania. Témy jeho kázní boli vždy počúvané a zrozumiteľné aj tým najjednoduchším ľuďom. Jeho pastoračnou činnosťou bola neustála snaha poučovať malé detí o viere. Túto službu nielenže uprednostňoval, ale pokladal ju za zásadnú vec pre rast kresťanského spoločenstva vo farnosti. Mnoho rokov sa venoval službe vo farnosti a ako prefekt študentov slúžil pri formácii budúcich redemptoristov. Týmto budúcim redemptoristom misionárom sa snažil  vštepiť nadšenie, ducha obety a apoštolskú horlivosť pre duchovné a časné blaho ľudí. Väčšinu svojho života strávil ohlasovaním misií v anglickom a nemeckom jazyku. Ako kaplán bol známy tým, že svojim verným bol s radosťou k dispozícii a osobitne sa zaujímal o najchudobnejších a najopustenejších. V septembri 1867, vyčerpaný návštevami a starostlivosťou o obete žltej horúčky, ochorel na obávanú chorobu. Po niekoľkých týždňoch trpezlivého znášania choroby prešiel 4. októbra 1867 vo veku 48 rokov a 9 mesiacov do večného života.                       

Pápež Ján Pavol II. vyhlásil pátra Seelosa za blahoslaveného na Námestí sv. Petra 9. apríla slávnostného jubilejného roku 2000.

Zdroj: cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Príbuzný článok: Blahoslavený František Xaver Seelos

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

https://redemptoristi.sk/5-oktober-spomienka-blahoslaveneho-frantiska-xavera-seelosa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=5-oktober-spomienka-blahoslaveneho-frantiska-xavera-seelosa
(Automatický prebrané z Oficiálnej stránky redemptoristov na Slovensku.)