Pozvánka na cyklus prednášok „Ako žiť vieru v modernom svete“

Pozvánka na cyklus prednášok „Ako žiť vieru v modernom svete“
30. septembra 2021 andreas
Občianske združenie Klub priateľov Ferka Skyčáka pripravilo cyklus prednášok pod názvom „Ako žiť vieru v modernom svete. Kolokvium nad vybranými otázkami z katolíckej teológie.“ Od októbra do mája zaznie vo farnostiach Kežmarok, Dlhá nad Oravou a Nová Lesná sedem prednášok. Prvá zaznie v sobotu 9. októbra.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/