„Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“ (Lk 5, 8)

„Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“ (Lk 5, 8)
26. septembra 2021 andreas

Zázrak, ktorý Ježiš vykonal, bol okamihom v živote svätého Petra, ktorý spôsobil jeho premenu, zmenu zmýšľania. Peter neočakával veľa, keď dal spustiť na Ježišov príkaz siete. Urobil to z poslušnosti. V skutočnosti neočakával, že niečo chytia. Možno preto, lebo nevedel, že Kristus má moc robiť také zázraky. Ale v tomto bode si Peter zrazu uvedomuje, že Kristus nie je len nejaký veľký učiteľ, ale že je Boží Syn. V tom istom momente si uvedomuje, že je hriešnik. Čo môže mať spravodlivý a svätý Boh spoločné s hriešnikom ako je on? Spontánne hovorí: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“ A v tejto chvíli sa Boh skláňa k človeku. Ježiš hovorí Petrovi: „Neboj sa…“ Akoby mu hovoril: „Ja viem, že si hriešnik, ale milujem ťa. Preto som tu. Prijímam ťa takého, aký si.“ Z tohto pramenila Petrova ochota urobiť všetko pre Krista. Jedine vtedy, keď v našom živote nastane podobný okamih, keď spoznáme svoju hriešnosť a zároveň budeme vnímať svätosť Boha, vtedy budeme pripravení na to, aby nás Boh mohol použiť vo svojom pláne. Poznanie, že nás Boh miluje takých, akí sme, vedie človeka k úprimnému pokániu, ale aj k radostnému nasledovaniu. ( Milan Kuzmiak )

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)