… a diabol ho pokúšal. (Lk 4, 2)

… a diabol ho pokúšal. (Lk 4, 2)
22. septembra 2021 andreas

V Písme čítame: „Ak ideš slúžiť Bohu, priprav sa na skúšku!“ (Sir 2, 1) Diabol je ten, ktorého závisťou prichádza na svet smrť, on vedie človeka k neposlušnosti a odmietnutiu Boha. Pokušenie je súčasťou kresťanského života, je nutným bojom proti zlu. Diabol má len jednu moc, a to ukradnúť človeku slovo, ktoré nám dáva večný život. Denne posilňuj svoje srdce Božím slovom, aby si bol silný v pokušení zlého.  ( Milan Kuzmiak )

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)