… kto ti dal moc, aby si to robil? (Mk 11, 28)

… kto ti dal moc, aby si to robil? (Mk 11, 28)
16. septembra 2021 andreas

Z tejto diskusie Ježiša s protivníkmi v chráme môžeme poznať, že nemožno nábožensky presvedčiť ľudí, ktorí nehľadajú pravdu úprimne a majú predsudky voči ohlasovateľovi Slova. Žiadne argumenty nepresvedčia toho, kto má kamenné srdce. Viera je výsledkom spolupráce človeka s Božou milosťou – možno o nej svedčiť, nie dokázať ju. Prosme o úprimné srdce (svoje, ale aj blízkych), aby sme dokázali prijať v pokore Slovo a svedčiť o ňom životom. ( Milan Kuzmiak )

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)