BOŽSKÁ LITURGIA SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO V PREŠOVE – Priamy prenos, 14.9.2021

BOŽSKÁ LITURGIA SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO V PREŠOVE – Priamy prenos, 14.9.2021
14. septembra 2021 andreas

BOŽSKÁ LITURGIA SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO V PREŠOVE – Priamy prenos, 14.9.2021