Apoštolská cesta pápeža Františka na Slovensku (3. deň návštevy)

Apoštolská cesta pápeža Františka na Slovensku (3. deň návštevy)
14. septembra 2021 andreas
Tretím dňom pokračuje návšteva pápeža Františka na Slovensku.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/