Čo chceš, aby som ti urobil? (Mk 10, 51)

Čo chceš, aby som ti urobil? (Mk 10, 51)
13. septembra 2021 andreas

Keď Ježiš uzdravil chorého, otvoril mu oči, uzdravil ho zo slepoty. A tak sa mohol vrátiť medzi zdravých ľudí. Dovtedy sedával pri ceste a akoby ani nebol živý. Bolo to čakanie na smrť. Ježiš ho pozbavil tohto utrpenia. Ale Ježiš uzdravuje aj jeho srdce a tento slepec zanecháva dovtedajšiu istotu života, a nasleduje Ježiša. Aj tebe Ježiš dnes kladie tú istú otázku, čo vtedy slepcovi. Popros ho o uzdravenie zraku svojho srdca. ( Milan Kuzmiak )

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)