Nedeľa, 12. septembra

Nedeľa, 12. septembra
12. septembra 2021 andreas
Ježiš začal poučovať svojich učeníkov, že Syn človeka bude musieť mnoho trpieť, že ho starší z ľudu, veľkňazi a zákonníci zavrhnú a zabijú, ale po troch dňoch vstane z mŕtvych. (Mk 8,27-35)