… kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. (Mt 10, 39)

… kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. (Mt 10, 39)
11. septembra 2021 andreas

Najväčší dar, ktorý máme, je dar života. Tento dar sme dostali od Boha preto, aby sme ho strácali. Nielen preto, lebo sme tak ako ostatný živočíšny svet tiež smrteľní, ale predovšetkým preto, lebo žiť znamená milovať, a milovať (podľa Ježiša) znamená učiniť zo svojho života dar pre iných. Dokážme s láskou každý deň strácať svoj život v láske k Bohu a blízkym. ( Milan Kuzmiak )

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)