Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. (Mk 7, 6)

Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. (Mk 7, 6)
7. septembra 2021 andreas

Je jednoduché odriekať modlitby aj spievať na svätej liturgii. Mnohokrát to robíme mechanicky, len zo zvyku. To dokážeme robiť aj bez spoluúčasti srdca. Ale omnoho ťažšie je žiť podľa Božieho slova, ktoré zasahuje aj srdce človeka, núti nás robiť zmeny v spôsobe života. Snažme sa byť učeníkmi, nie hercami. Majme na pamäti, že Pán skúma hlbiny srdca. ( Milan Kuzmiak )

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)