Relikviu sv. Dominika privítali v Petrovanoch a poputuje do Košíc

Relikviu sv. Dominika privítali v Petrovanoch a poputuje do Košíc
7. septembra 2021 andreas

Putovanie vzácnej relikvie sv. Dominika po Slovensku začalo v nedeľu večer 5. 9. 2021 na celoprovinčnom stretnutí bratov dominikánov v Badíne. Následne od utorka 7. 9. do nedele 12.9. bude relikvia na východnom Slovensku a to v Petrovanoch a v Košiciach.

Ostatky svätého Dominika sú uložené v umelecky stvárnenom relikviári, ktorý sa ľuďom prihovára svojim symbolickým jazykom plným hlbokého významu. Brat Irenej Fintor, OP, napísal podrobný opis symbolov tohto relikviára. Okrem iného poukazuje na skutočnosť, že základ relikviára tvorí kruh ako symbol večnosti.

Na obvode tohto kruhu sú latinské slová: laudare (chváliť), benedicere (žehnať) a praedicare (kázať). To, že sú tri, pripomína Najsvätejšiu Trojicu ako prameň spoločenstva. Chválami – modlitbou sú dominikánski bratia a sestry pozvaní vstúpiť do rozhovoru Otca a Syna, v Duchu Svätom. Učiť sa hovoriť s Bohom a o Bohu, ako to robil sv. Dominik, a učiť tomu iných. Požehnaním sa v tomto svete rozvíja dobro a umenšuje zlo. „Žehnajte a nepreklínajte“ (Rim 12, 14). No žehnáme nielen slovom, ale každým skutkom milosrdenstva. Sv. Dominik bol známy svojim súcitom a láskou k chudobným. Kázaním Ježiš pozýval ľudí na Božiu svadobnú hostinu v jeho kráľovstve, na ktorú sú pozvaní všetci, aby s ním stolovali (Mt 22, 1-14). V ohlasovaní Ježiša Krista ako aj v ohlasovaní svätého Dominika bola prítomná milosť slova, ktorá dokázala premieňať životy.

Chvála, žehnanie a kázanie sa špecifickým spôsobom prejavuje pri práci s chorými a ľuďmi v pokročilom veku, ktorí sú odkázaní na starostlivosť v Domove sv. Dominika v Petrovanoch. Práve oni sú prví adresáti, ktorí môžu v blízkosti relikvie zažiť blízkosť a priateľstvo zo strany „kazateľa milosti“.

Viac podrobností o relikviári a programe v Petrovanoch a Košiciach sa dozviete na stránke https://dominikani.sk/jubileum-2021/.

Karola Dravecká, OP

The post Relikviu sv. Dominika privítali v Petrovanoch a poputuje do Košíc appeared first on Zasvätený život.

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)