… začali znášať svojich chorých ta, kde bol… (Mk 6, 55)

… začali znášať svojich chorých ta, kde bol… (Mk 6, 55)
6. septembra 2021 andreas

Mnohí myslia len na seba, svoje výhody, svoje dobro. Potreby iných zvykneme ignorovať, azda si všimneme len tých, o ktorých sa máme starať, alebo máme z nich nejaké výhody. V evanjeliu čítame, že k Ježišovi prinášajú chorých, aby sa ich dotkol a uzdravil. Skús dnes predložiť Ježišovi v modlitbe tých zo svojho okolia, ktorí trpia, či už telesne, alebo duševne, aby sa dotkol ich srdca a uľahčil ich telesnému utrpeniu. ( Milan Kuzmiak )

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)