V Košiciach boli celodiecézne rekolekcie ku cti Košických mučeníkov

V Košiciach boli celodiecézne rekolekcie ku cti Košických mučeníkov
6. septembra 2021 andreas
V sobotu 4. septembra 2021 sa v Dóme sv. Alžbety v Košiciach uskutočnilo celodiecézne stretnutie kňazov pri príležitosti sviatku  Svätých Košických mučeníkov. Začali fatimskou pobožnosťou, po ktorej nasledovala svätá omša, ktorú celebroval košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. Prinášame myšlienky z homílie biskupa Forgáča.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/