Nedeľa, 5. septembra

Nedeľa, 5. septembra
5. septembra 2021 andreas
Ježiš vzal hluchonemého muža bokom od zástupu a s hlbokým povzdychom povedal: „Effatha“, čo znamená: „Otvor sa!“ Hneď sa mu otvorili uši a puto jazyka sa uvoľnilo, takže správne rozprával. (Mk 7,31-37)