Sobota, 4. septembra

Sobota, 4. septembra
4. septembra 2021 andreas
Pavol píše Korinťanom: “Vy ste Kristov list, ktorý sme my vyhotovili, napísaný nie atramentom, ale Duchom živého Boha, nie na kamenných tabuliach, ale na živých tabuliach srdca.” (2 Kor 3,1-6)