A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. (Mt 24, 12)

A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. (Mt 24, 12)
4. septembra 2021 andreas

Koľkokrát potrebujeme vidieť okolo seba dobrý príklad, aby sme povzbudení mohli aj my s chuťou konať dobro? Hovorí sa, že úsmev je zadarmo. Čo však vidíme okolo seba? Nespokojnosť, uhundraných ľudí, zlosť a sklamanie. Ísť v tomto prípade „proti prúdu“ je nielen znakom živého kresťana, ale mnohokrát aj hrdinskou cnosťou. Kristus nás upozorňuje, že toto budeme zažívať, to chladnutie lásky v ľudských srdciach. Postavme sa proti neprávosti, aby mohol Kristus lásku v ľuďoch znova zapáliť. ( Tomáš Labanič )

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)