Monastier Grotaferrata má nového igumena a novú webovú stránku

Monastier Grotaferrata má nového igumena a novú webovú stránku
31. augusta 2021 andreas

Baziliánsky monastier Grotaferrata, založený v roku 1004, teda ešte pred rozdelením cirkvi na východnú a západnú má nového igumena.

Práve v tomto monastieri boli od štyridsiatych rokov 20. storočia tlačené cirkevnoslovanské liturgické knihy pre gréckokatolíkov aj na Slovensku, ktoré sa dodnes používajú a v tomto monastieri bola vyhotovená kópia Klokočovskej ikony, ktorá je dnes uložená v kanadskom Hamiltone.

V prvej polovici tohoto roku (5. mája) pápež František menoval za igumena benediktínskeho mnícha menom Francesco De Fe. Pochádza zo Salerna a v roku 2010 vstúpil do benediktínskeho monastiera pri bazilike sv. Pavla za hradbami.

V roku 2015 zložil večné sľuby a bol vysvätený na kňaza. V reholi pôsobil ako archivár, bol bo vysokoškolskej pastorácii, ale aj magistrom novicov. Momentálne prednáša na Pontificio Ateneo Anselmianum, kde sa venuje dejinám stredovekej filozofie, ale aj na vysokej škole Regina Apostolorum, kde sa venuje vzťahom medzi dogmatikou a duchovnosťou kresťanského Východu i Západu.

Obrad ustanovenia na igumena (Prochirisis egumenale) bol slávený v bazilike Presvätej Bohorodičky pri monastieri za účasti arcibiskupa Demetria Gallara, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi 24. júna 2021, na sviatok sv. Jána Krstiteľa. Prítomným bol aj doterajší administrátor monastiera, kardinál Marcello Semeraro.

Bližšie informácie o baziliánskom monastieri Grotaferrata je možné nájsť na stránke: https://abbaziasannilo.org/

Zdroj: TK KBS / TS KE Daniel Černý

The post Monastier Grotaferrata má nového igumena a novú webovú stránku appeared first on Zasvätený život.

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)