Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme. (Lk 10, 42)

Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme. (Lk 10, 42)
31. augusta 2021 andreas

„Darovala si nám posvätné rúcho, ktorým si odievala svoje panenské telo, aby sa stalo odevom neporušiteľnosti všetkým veriacim…“ Čo je ten lepší podiel? Ak vnímame a počúvame, čo robila Presvätá Bohorodička a ako pristupovala k svojmu Synovi, ukazuje sa nám cesta neporušiteľnosti, ktorou sa pre nás stáva Kristus. On je ten lepší podiel, istota nášho spasenia, lebo on je cesta, pravda a život. Byť pri jeho nohách znamená čistým srdcom nazerať na život Krista a prosiť ho, aby sme sa mu stali podobní. Tento podiel sa rozhodnutému človeku neodníma. ( Tomáš Labanič )

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)