Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom. (Mt 23, 11)

Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom. (Mt 23, 11)
28. augusta 2021 andreas

Na niektorých miestach vo Svätom písme vnímame zaznamenanú hádku apoštolov, kto z nich je väčší. Je to chvíľa ich ľudskej slabosti až do momentu, keď plne pochopia Kristove slová pri Poslednej večeri, keď si kľakne a umyje im nohy. Najväčší sa stáva služobníkom. Kto z nás chce byť v Božích očiach najväčší, nech sa pozerá na Krista a učí sa od neho. V Božom kráľovstve sa stane veľkým. ( Tomáš Labanič )

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)