Neboj sa, len ver! (Mk 5, 36)

Neboj sa, len ver! (Mk 5, 36)
27. augusta 2021 andreas

Abba Pimen raz povedal: „Keď je kotol na ohni, nemôže sa ho dotknúť ani mucha, ani žiaden plaz. Keď je chladný, potom na ňom pózujú nielen muchy, ale aj každá iná háveď. Podobne aj mních: dokiaľ vykonáva svoje duchovné povinnosti svedomito, nepriateľ nenachádza spôsob, ako ho poraziť.“ Aká je moja viera? Horlivá, rozpálená Božou milosťou? Alebo som ako zídení ľudia pri dome Jaira, ktorí sa smiali Kristovi a bedákali? Ak bude moje srdce dôverovať Bohu, žiadna háveď pokušení nebude môcť spochybniť Božiu silu a moc v mojom živote. ( Tomáš Labanič )

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)