Choď domov k svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti urobil Pán a ako sa nad tebou zmiloval. (Mk 5, 19)

Choď domov k svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti urobil Pán a ako sa nad tebou zmiloval. (Mk 5, 19)
26. augusta 2021 andreas

Namiesto toho, aby sme sa zľakli ako pohania zo skutku, ktorým Kristus vyhnal pluk démonov z posadnutého človeka, upriamme svoj zrak na jeho veľkú lásku a nehu, s akou sa Kristus rozpráva s oslobodeným človekom. Poslanie ísť tam, kde ten človek býval a kde mal domov, a svedčiť o Božej moci je pozvaním aj pre mňa, aby som sa naučil rozpoznať, aký veľký je Boh a čo urobil v mojom živote. Ak veci, ktoré Kristus robí vo mne, vidím ako veľké, ak vidím, ako veľmi sa nado mnou zmiloval, vtedy som človekom, ktorý zažil dotyk Boha vo svojom živote, a môžem ísť a svedčiť o Bohu. ( Milan Sisak )

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)