Rozsievač seje slovo. (Mk 4, 14)

Rozsievač seje slovo. (Mk 4, 14)
23. augusta 2021 andreas

V dnešnej dobe, ktorá je preplnená informáciami a vytvára okolo človeka smog slov a hluku, prichádza ten, ktorý v pravde a pokoji môže zasiať skutočné slovo do tvojho srdca a do tvojho života. Skrze zasiate slovo sa môžeš stať skutočne slobodný a pravdivý voči svetu a voči sebe, a takým spôsobom svedčiť, že sa Božie slovo v tvojom srdci ujalo. ( Milan Sisak )

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)