Na Studničke pri Novej Vsi nad Žitavou sa koanal opäť tradičná púť

Na Studničke pri Novej Vsi nad Žitavou sa koanal opäť tradičná púť
23. augusta 2021 andreas
V areáli pútnického miesta Studničke v Novej Vsi nad Žitavou sa v dňoch 21. – 23. augusta 2021 konala tradičná púť k Panne Márii Kráľovnej. Pútnici z blízkeho i širokého okolia putovali na Studničku pri príležitosti sviatku Panny Márie Kráľovnej, ktorý sa slávi 22. augusta.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/