Vtedy ustanovil Dvanástich, aby boli s ním… (Mk 3, 14)

Vtedy ustanovil Dvanástich, aby boli s ním… (Mk 3, 14)
17. augusta 2021 andreas

Rád si spomínam na nášho špirituála otca Jána Karasa, ktorý nás stále v seminári vítal slovami: „Vitaj v škole Ježišovej, braček…“ A mal obrovskú pravdu, lebo seminár bol pre nás miestom, kde sme sa učili byť pokornými a čistými ako náš Učiteľ. Lebo učeník nie je väčší ako Učiteľ. Na to nesmieme nikdy zabúdať. On nám dal ten najkrajší príklad lásky a pokory, keď sa pri tajomnej večeri prepásal zásterou a začal učeníkom umývať nohy. Preto sa nebojme byť s ním… ( Milan Sisak )

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)