Sociálne sestry ukončili XVI. generálnu kapitulu a zvolili si nové generálne vedenie

Sociálne sestry ukončili XVI. generálnu kapitulu a zvolili si nové generálne vedenie
16. augusta 2021 andreas

Na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, 15. augusta, sa skončila XVI. generálna kapitula Spoločnosti sociálnych sestier. Od 1. augusta sestry z piatich krajín a dvoch kontinentov pracovali v benediktínskom Kláštore Premenenia Pána v Sampore. Na záverečnej svätej omši, ktorú celebroval prior Vladimír Kasan, bola inaugurovaná novozvolená rada: generálna moderátorka Magdolna Kővári, Marta Andraščíková, (asistentka generálnej moderátorky) a Anna Farmati a Orsolya Fecske, generálne radkyne. Nová generálna rada odráža aj medzinárodnosť spoločnosti, keďže členky pochádzajú zo štyroch rôznych krajín.

Každá kapitula je dôležitou udalosťou v živote rehoľného spoločenstva avšak táto konkrétna kapitula bola naozaj výnimočná v mnohých ohľadoch. Príprava kapituly bola poznačená mnohými nejasnosťami kvôli pandémii a do poslednej chvíle bolo otázne, či sa vôbec budú môcť stretnúť, alebo ako mnohé rehoľné komunity budú musieť podujatie odložiť. Bolo to ako kráčať po vode, no po celý čas sestry prežívali láskavú Božiu prozreteľnosť a vďaka ústretovej podpore úradov sa odstraňovala jedna prekážka za druhou a tak mohli pred dvoma týždňami začať ich prácu v modlitebnom zázemím a pohostinnosti benediktínskej komunity.

Ďalšou milosťou tejto kapituly bola skúsenosť hlbokej jednoty. V týchto dňoch sa stalo skutočnosťou motto,  ktoré sa pri príprave na kapitulu sestry modlili počas týchto dvoch rokov: „Sme jeden chlieb, jedno telo, jeden duch, v Tebe, ó, Najsvätejšia Trojica.“ Vo viacerých dôležitých a ťažkých otázkach sa napriek rôznym názorom dosiahol konsenzus a jednomyseľnosť ich rozhodnutí vnímali ako ovocie Ducha Svätého.

Smernice kapituly na nasledujúcich šesť rokov vyzývajú sestry prehodnotiť ich poslanie vo svetle ich charizmy a výziev, ktoré predstavujú rýchle spoločenské zmeny. Sestry sa vracajú „z púšte do centra života“ obnovené v ich povolaní a pripravené hľadať nové cesty v ich apoštolskom živote.

Renáta Jamborová, SSS

The post Sociálne sestry ukončili XVI. generálnu kapitulu a zvolili si nové generálne vedenie appeared first on Zasvätený život.

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)