Začína 40-dňový maratón každodennej modlitby ruženca za pápeža

Začína 40-dňový maratón každodennej modlitby ruženca za pápeža
8. augusta 2021 andreas
Iniciatívu ohlásili misijné diela krátko po oficiálnom potvrdení návštevy. Dostala názov Vítame pápeža Fratiška s ružencom! Začína sa dnes, potrvá do 15. septembra, kedy vyvrcholí návšteva Svätého Otca Františka na Slovensku. Založená je na dennej modlitbe svätého ruženca za Slovensko a za pápeža Františka.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/