Školské sestry sv. Františka mali provinciálnu kapitulu a zvolili nové vedenie provincie

Školské sestry sv. Františka mali provinciálnu kapitulu a zvolili nové vedenie provincie
8. augusta 2021 andreas

V júli 2021 prebehla v Ríme Generálna kapitula Kongregácie školských sestier sv. Františka, ktorej predchádzala pred rokom prvá časť provinciálnej kapituly. Po ukončení druhej časti provinciálnej kapituly v dňoch 4. – 6. augusta 2021 v Žiline prebehli dnes, dňa 7. augusta na piatich miestach Slovenska voľby provinciálneho vedenia. Za provinciálnu predstavenú sestry zvolili S.M. Rafaelu Zvrškovcovú, ktorá viedla Slovenskú provinciu posledných päť rokov. Vikárkou provinciálnej predstavenej sa stala S.M. Timotea Timková, radkyňami sestry Michaela Gardošová, Samuela Rudincová a Maximiliána Akimjaková. V najbližších dňoch prevezmú svoj úrad v Provinciálnom dome v Žiline.

Celým obdobím príprav na kapitulu sestry sprevádzali Emauzskí učeníci. Ako učeníci na ceste do Emauz sa sestry zdieľali o svojom živote a poslaní a uvedomili si neustálu potrebu vlastnej formácie a rastu vo vzťahu k Bohu, k sebe samým, k sebe navzájom, k svetu a k stvoreniu. Čo sa však teraz od sestier žiada? Zachovať si horiace srdcia, uvedomovať si, kým sú, v ktorom úseku cesty sa nachádzajú a spoločne rozlišovať, kam ich Pán vedie. Božie Slovo a Eucharistia, správne vzťahy, spoločné svedectvo a apoštolát v rámci ich špecifickej služby sú oblasti, v ktorých sestry Slovenskej provincie chcú rásť v nasledujúcich piatich rokoch.

Kongregácia školských sestier sv. Františka vznikla v roku 1843 v rakúskom Grazi. Jej zakladateľkou bola sestra Františka Antónia Lamplová. V súčasnosti žije vo svete 332 sestier v deviatich krajinách (Česká republika, USA, Taliansko, Slovensko, Chile, India, Kazachstan, Kirgizsko, Vietnam). V súčasnosti má Slovenská provincia školských sestier sv. Františka 143 sestier, ktoré pôsobia v sedemnástich komunitách v siedmich slovenských diecézach: pracujú na rôznych typoch škôl – od materských škôl až po univerzitu; v sociálnej oblasti i v zdravotníctve. Sestry sa aktívne angažujú vo farskej pastorácii a v novej evanjelizácii. Slovenské sestry pôsobia aj na misiách v Strednej Ázii. Viac o školských sestrách nájdete na skolskesestry.sk.

Františka Čačková, OSF

The post Školské sestry sv. Františka mali provinciálnu kapitulu a zvolili nové vedenie provincie appeared first on Zasvätený život.

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)