Nedeľa, 8. augusta

Nedeľa, 8. augusta
8. augusta 2021 andreas
Ježiš povedal: “Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň.” (Jn 6,41-51)